Upoznajte Landing Page

Šta je landing stranica i koju ulogu ima u modernom pristupu marketingu na internetu.

https://youtu.be/caB3SfdxVUM

Cilj ove lekcije:

  • Upoznati pojam i funkciju landing stranice
  • Kako izgleda landing page i čemu služi
  • Kako se landing page koristi

Obratite pažnju na Vaš email inbox

Sada znate kako da privučete potencijalne kupce i skrenete im pažnju. 

Takođe znate i kako da tu ponudu predstavite na jednostavan način i omogućite ljudima da se prijave kako bi je preuzeli.

A u sledećoj lekciji, pokazaću Vam jednu email marketing strategiju koja će Vam pomoći da pokrenete komunikaciju i gradite poverenje u očima potencijalnih klijenata, automatski.